سیستم جامع مناقصات سازمانی مبتنی بر SharePoint

سیستم جامع مناقصات سازمانی (ELECTRONIC TENDERING SYSTEM)

سيستم مناقصه‌گذارى الکترونيکى (Electronic Tendering System (ETS سيستمى است که علاوه بر انجام کليه مراحل انجام مناقصات به‌صورت الکترونيکى (انتشار آگهى، فروش اسناد، دريافت پيشنهادها، بازگشايى پاکتها و انتخاب برنده مناقصه با استفاده از معيارهاى گوناگون)، امکان آرشيو، جستجو و اطلاع‌رسانى درخصوص مناقصات را نيز فراهم مى‌آورد. از ويژگيهاى بارز اين سيستم مى‌توان به اين موارد اشاره نمود:
- بى‌نيازى از مراجعه هرروزه به ده‌ها روزنامه کثيرالانتشار سراسرى و استاني.
- عدم نياز به مراجعه حضورى براى دريافت اسناد مناقصه.
- عدم نياز به چاپ نسخ متعدد از اسناد مناقصه.
- تمرکززدايى و امکان عملى شرکت کردن کليه صاحبان کسب و کار از همه استانها در مناقصات کشوري.
- ايجاد امکان ارتباطات سريع و بى‌واسطه بين کارفرمايان و پيمانکاران کشور.
- اطلاع‌رسانى کامل و جستجوپذير درخصوص کليه مناقصات.
- امکان تهيه اطلاعات و آمارهاى کلان مورد نياز توسط مديران ارشد و ميانى سازمانها