برنامه نویسی تحت PHP, .NET, JAVA

تیم برنامه نویسان با تجربه و متخصص سینکو ، با راه اندازی چندین پروژه تحت وب بر روی پلتفرم های PHP , .NET و JAVA  حضوری چشمگیر در حوزه فن آوری اطلاعات داشته و همیشه بعنوان مشاورین مورد اعتماد ، در کنار مشتریان قرار گرفته اند.

این تیم با بهره گیری از آخرین تکنیکهای برنامه نویسی همیشه خود را از لحاظ فنی ، بروز نگه داشته تا مشتریان با آسودگی خاطر خواسته های خود را با این تیم در میان گذاشته و به راه حلی جامع و کامل  دست یابند.

  • برنامه نویسی تحت وب
  • تولید نرم افزارهای تخصصی
  • پشتیبانی ، نگهداری و توسعه