سیستم جامع هوشمندسازی مدارس

بازدید: 2811

مدرسه هوشمند به عنوان يکي از مهمترين مولفه هاي نظام جمهوري اسلامي ايران، يک سازمان آموزشي و پرورشي پويا و يادگيرنده است که در جهت فرآيند يادگيري و بهبود مديريت به صورت نظام يافته بازسازي شده است تا دانش آموزان سطوح مختلف را براي زندگي در عصر اطلاعات و ارتباطات آماده نمايد. يک مدرسه ي هوشمند، به عنوان يک سازمان يادگيرنده، در طول زمان تکامل يافته، و به طور مستمر، کارکنان حرفه اي خود ، منابع آموزشي و توانايي هاي اجرايي اش را توسعه مي دهد.
مدرسه هوشمند مدرسه اي است که در آن روند اجراي کليه فرآيندها اعم از مديريت، نظارت، کنترل، ياددهي – يادگيري، منابع آموزشي و کمک آموزشي، ارزشيابي، اسناد و امور دفتري، ارتباطات و مباني توسعه آنها، مبتني بر فاوا و در جهت بهبود نظام آموزشي و تربيتي پژوهش محور طراحي شده است.

مدرسه هوشمند، مدرسه اي است برخوردار از:

دانش آموز با استفاده از بسته هاي آموزشي چند رسانه اي ، مي تواند از امکانات کمک آموزشي متفاوت استفاده و گزارش چگونگي کمي و کيفي مطالعه توسط نرم افزار به پورتال مرکزي ارسال مي شود که دبيران و اولياء، امکان مشاهده گزارش هاي فوق را خواهند داشت. از طرفي دانش آموز با شرکت در آزمون هاي الکترونيکي مورد ارزيابي کامل قرار مي گيرد و نتايج آزمون ها به همراه ميزان مطالعه، به صورت گزارش هاي مقايسه ای از طريق پورتال در اختيار دبيران و اولياء قرار مي گيرد.
شايان ذکر است امکان اتصال اطلاعات چند مدرسه به يکديگر جهت انجام امور نظارتي از قبيل گزارش گيري و يا ايجاد اطلاعات مشترک همانند بانک سئوالات مشترک توسط نهادهاي موسس مدارس، فراهم مي باشد. 

بسته آموزشي چند رسانه اي

بسته آموزشي چند رسانه اي، که توسط مدرسين برتر مدارس تيزهوشان سراسر کشور تأليف شده است، در حال حاضر براي دروس اصلي مقاطع راهنمايي و دبيرستان تهيه گشته که فرآيند ياددهي – يادگيري دانش آموز را به صورت کامل تأمين مي نمايد. هر بسته آموزش شامل لوح فشرده دانش آموز و کتاب دانش آموز مي باشد.
دانش آموز با استفاده از محتواي غني چند رسانه اي ارائه شده در لوح فشرده، مي تواند ضمن مطالعه محتواي کتاب تأليفي که در برگيرنده محتواي کامل کتاب درسي مي باشد، با استفاده از نمايه هاي بصري خطي و يا تعاملي موجود، شهود خود نسبت به محتويات کتب درسي را افزايش دهد. علاوه بر اين، امکان استفاده از صداي معلم در هنگام مطالعه را نيز در صورت نياز خواهد داشت. هر کتاب درسي مشتمل بر 22 هفته آموزشي مي باشد که هر هفته آموزشي با استفاده از هدف بندي انجام شده، داراي سئوالات پيش از درس و پس از درس مي باشد. دانش آموز ضمن مطالعه و پاسخگويي به سئوالات مي تواند نقاط ضعف و قوت خود را شناسايي و معلم نيز از طريق گزارش گيري از موارد مطالعه شده و نحوه پاسخگويي دانش آموز به سئوالات، فرآيند ارزشيابي دانش آموز را به صورت کامل پيگيري نمايد.
در صورت نياز، دانش آموز مي توان با استفاده از کتاب ارائه شده مطالعه خود را انجام دهد و تنها در صورت نياز به پاسخگويي به سئوالات و يا مراجعه به نماهاي بصري از لوح فشرده بهره مند گردد. بدين ترتيب دانش آموز مي تواند به سادگي در زمان مورد نياز به محتويات مد نظر جهت مطالعه دسترسي داشته باشد.


بسته هاي آموزشي چند رسانه اي هما، قابليت اجرا بر روي سخت افزارهاي متفاوت ويندوز، مک و اندرويد را دارند و داراي ويژگي هاي ذيل مي باشند:

آزمون الکترونيکي

راهکار جامع آزمون الکترونيکي سيستمي اينترنتي است که در اين سيستم يك يا چند سرور مركزي به عنوان محل ذخيره بانك سؤالات عمل كرده و كليه مدارس با اتصال به اين سرورها و دريافت سؤال و برگزاري آزمون نتايج را براي آنها ارسال مي‏دارند.
سرورهاي مركزي اين سيستم مي‏توانند از طريق اينترنت و يا اينترانت (خط تلفن) به سرورهاي مدارس كه ممکن است در اقصي نقاط كشور باشند، متصل و هر يك از سرور هاي مدارس بصورت شبكه داراي تعداد زيادي کامپيوتر به عنوان کلاينت مي باشند كه آزمون از طريق آنها برگزار مي گردد. طراحي به نحوي بوده است كه در نحوه انتخاب سئوالات، نحوه برگزاري آزمون و تصحيح سئوالات آزمون از هوشمندي کافي برخوردار باشد. براي مثال اگر در يك جلسه كليه دانش آموزان يك مدرسه در يك ساعت در حال انجام آزموني باشند، سؤالات را به صورت تصادفي به شکلي تغيير مي دهد كه سؤالات هيچ دو دانش آموزي مشابه هم نباشد.

آزمون الکترونيکي با هدف ارزشيابي دانش آموزان (به صورت ميان دوره اي و پايان دوره اي) در طول يک سال تحصيلي انجام مي پذيرد که اهداف ارزشيابي عبارتند از:

پورتال

ناظرين آزمون : در اين بخش براي هر آزمون درخواست شده توسط مراکز آزمون، از ميان زمانبندي هاي هر ناظر (که زمانبندي هر ناظر به صورت يک تقويم معين مي شود)، مقابله هاي مناسب نمايش داده مي شود و يکي از ناظرين به آزمون فرستاده مي شود و زمانبندي ناظر براي زمان فوق مشغول در نظر گرفته مي شود
نمايندگي ها و مراکز آزمون : در اين بخش کليه نمايندگي هاي زير مجموعه نمايندگي کنوني قابل مشاهده مي باشند. امکان تعريف ويژگي هاي اساسي نمايندگي از جمله تعداد صندلي، ساعت شروع و پايان، سطح دسترسي مدير، تعداد روز مجاز براي دريافت سئوالات پيش از آزمون و ارسال نتايج پس از آزمون و ... و همچنين ويژگي هاي عمومي نمايندگي و مرکز آزمون در اين بخش موجود مي باشد.
درخواست امتحان : در اين بخش مرکز امتحان مي تواند درخواست امتحان خود را براي مرکز بالاسري ارسال نمايد.
تأييد درخواست امتحان زيرمجموعه ها :  در اين بخش کليه درخواست هاي امتحان زير مجموعه ها فهرست و امکان تأييد و يا رد آنها فراهم مي شود.
پس دادن درس خريداري شده : در صورتي که آزموني خريداري شده باشد و به هر دليل امکان برگزاري آن نباشد، امکان پس دادن آن در اين بخش فراهم مي شود
انتقال مالي درس پس داده شده : شروع فرآيند انتقال مالي درس پس داده شده و درخواست آن در اين بخش انجام مي پذيرد.
تأييد مالي درس پس داده شده : در صورتي که با پس گرفتن درس موافقت شود، در اين بخش پروسه انتقال مالي آن انجام مي پذيرد.
تعريف پکيج ها : بسته هاي هر درس براي برگزاري آزمون، ايجاد بسته هاي خاص مانند درس از يک سيلاب درسي و غيره در اين بخش معين مي گردد.
تقويم : در اين بخش هر مرکز نسبت به اعلام زمانهاي مجاز و غير مجاز آزمون خود به صورت هفتگي، ماهانه و سالانه اقدام مي نمايد
امتحان ها : در اين بخش کليه پروسه ايجاد آزمون و درخواست آن انجام مي پذيرد.
ثبت دانشجو در امتحان : در اين بخش نيز دانشجويان در آزمون هاي ايجاد گشته ثبت نام مي شوند.
وارد نمودن نمره عملي : در صورتي که آزمون داراي نمره عملي خارج از نرم افزار باشد، در اين بخش نمره اين قسمت نيز معين مي گردد.
ويرايش وضعيت امتحان ها : امکان آزادسازي آزمون براي درخواست ثبت نام از طريق اينترنت، کنسل کردن و ... در اين بخش انجام مي پذيرد.
گرفتن فايل امتحان : در صورتي که مرکز امتحان امکانات لازم جهت برگزاري آزمون از طريق دريافت فايل از طريق اينترنت را نداشته باشد مي تواند از اين بخش فايل مربوطه را دريافت و در نرم افزار سرور مرکز آزمون، آزمون را به صورت دستي بارگزاري نمايد.
فراگيران : در اين بخش فراگيران مي توانند علاوه بر درخواست براي تغيير مشخصات خود، به امکانات ديگري از قبيل مشاهده امتحان هاي گذشته، مشاهده مراکز مجاز براي برگزاري آزمون و تاريخ و زمان آزمون هاي مورد درخواستي را داشته باشد. همچنين کاربران مي توانند اسکيل کارت الکترونيکي خود را مشاهده نمايند.

نرم افزار سرور مرکز آزمون

درخواست ايجاد سئوال : در اين مرحله پس از اعتبار سنجي کاربر ناظر آزمون، فهرست درس هايي که بر روي پورتال درخواست آزمون براي آنها ارسال شده است آورده مي شود و درخواست ايجاد سئوال ارسال مي شود
دريافت سئوالات :  در اين بخش امکان دريافت سئوالاتي که درخواست براي ايجاد آنها ارسال شده است فراهم مي شود و سپس سئوالات دريافت مي گردند. شايان ذکر است براي اين عمليات مدت زمان معيني پيش از آزمون وجود دارد که پيش از اين توسط نماينده بالاسري معين گشته است
 شروع آزمون : در روز آزمون شروع آزمون استفاده مي شود و يک آزمون آماده انجام مي شود و فهرست فراگيران در نرم افزار قابل مشاهده مي شود و وضعيت هر يک در آزمون معين مي گردد
پايان آزمون : در هنگامي که آزموني پايان مي يابد اين فرآيند انجام مي پذيرد، در صورتي که کاربري غايب باشد در اين مرحله مشخص مي گردد
ارسال نتايج : در هر لحظه از روز امکان ارسال نتايج آزمونهاي پايان يافته ممکن مي باشد. تنها شرط لازم عدم سپري شدن تعداد روزهاي مجاز ارسال نتايج مي باشد. در صورتي که مرکز امتحان دسترسي به اينترنت نداشته باشد، مي تواند نتايج را بر روي سي دي رايت نمايد و سپس براي مسئول مربوطه براي بارگزاري اطلاعات ارسال نمايد
بارگذاري سئوالات : در صورتي که مرکز آزمون امکان دريافت سئوالات از طريق اينترنت را در روز آزمون نداشته باشد مي تواند از طريق اين بخش و دريافت فايل مربوطه از پورتال نسبت به برگزاري آزمون اقدام نمايد
تغيير رمز عبور : در زمان شروع آزمون کلاينت ها، رمز عبوري پرسيده مي شود که اين رمز در اين بخش قابل تغيير مي باشد
تغيير تنظيمات سرور : آدرس سرور مرکزي، دسترسي از طريق پروکسي و ... از جمله تنظيماتي مي باشد که در اين بخش قابل انجام است

نرم افزار کلاينت مرکز آزمون

تغييرات نمايش : تغييرات ظاهر نمايش براي کاربر از جمله اندازه فونت نمايش داده شده در صفحه
مشاهده راهنماي آزمون : امکان ايجاد راهنما براي آزمون براي هر مرکز امتحان
ارسال نظرات : کاربر علاوه بر پيمايش سئوالات مي تواند براي سئوالات نظرات خود را ارسال نمايد
علامتگذاري سئوالات : در صورتي که فراگير بر روي پاسخ سئوالي ترديد داشته باشد مي تواند با علامتگزاري آنها را مشخص و در پايان آزمون نسبت به مراجعه به آنها اقدام نمايد
مشاهده کارنامه : کاربر به مجرد اينکه به آزمون خود خاتمه دهد علاوه بر نمايش نمره و وضعيت قبوليش، مي تواند کارنامه آزمون را با توجه به سيلابس هاي درسي به شکل تفکيک شده و بر اساس هر سيلاب درسي مشاهده نمايد
دريافت نسخه چاپي کارنامه : پس از مشاهده کارنامه، از ميان پرينتر هاي سيستم امکان دريافت نسخه چاپي کارنامه فراهم مي شود. اين بخش به صورت خودکار از ميان آدرس هاي IP تعريف شده در سرور، چاپ را به پرينتر پيش فرض نيز ارسال مي نمايد

نرم افزار طراحي و تصحيح سئوالات

انواع سئوالات:

 

برگزاري آزمون آزمايشي

در اين بخش طراح سئوال مي تواند سئوالات طراحي شده خود را در محيط واقعي نرم افزار کلاينت مرکز آزمون مورد آزمايش قرار دهد

چاپ دفترچه سئوالات

در اين بخش کاربر مي توان سئوالات يک بسته را بر روي کاغذ چاپ نمايد

نحوه تصحيح سئوالات

سئوالاتي که براي دبير ارسال مي گردند در اين نرم افزار بازگشايي مي شوند. پس از بازگشايي سئوالات، دبير مي تواند سئوالات را تصحيح نمايد و در نهايت با بستن بسته، آن را براي مسئول مربوطه ارسال نمايد و سپس مسئول نسبت به بارگزاري پاسخ ها اقدام نمايد

استفاده از ابزارهاي Office

در تمامي بخش هاي نرم افزار از محيط Word جهت درج متون استفاده مي گردد. به اين ترتيب کاربر مي تواند به سادگي از ابزارهاي Word و حتي Equation Editors و يا ابزارهاي تخصصي ديگر استفاده نمايد

نرم افزار بارگذاري سئوالات و نتايج

پورتال مديريت مدارس

پورتال مديريت مدارس توانمند ساز مدارس در گزارش گيري از مطالعات دانش آموزان توسط معلم و يا مسئولين مدرسه، مقايسه دانش آموزان در آزمون هاي برگزار شده و ميزان پيشرفت هر يک از آنها و امکانات اختصاصي ديگري از جمله موارد ذيل مي باشد:

صفحات ثابت

در اين قسمت كليه متون سيستم را در تمام قسمتهاي سايت اضافه يا كم مي شود، هر گونه صفحه اي كه شامل متن و يا عدد ‏بشود توسط اين قسمت قابليت ورود به سايت را دارد. امکان اضافه کردن تصوير، و هر نوع فايلي در اين بخش ارائه ‏خواهد شد. ضمنا امکان الصاق کردن اسناد مربوطه نيز داده مي شود. اين بخش توسط يک ‏HTML Editor‏ مديريت ‏مي شود. از کاربردهاي آن مي توان به بخش هاي درباره ما، تاريخچه و موارد مشابه اشاره کرد.‏ فيلد تشکيل دهنده اين بخش تنها يک فيلد به صورت متني HTML و يک فيلد نام مي باشد که فيلد نام در ايجاد ارتباط بين منو و صفحات مورد استفاده قرار مي گيرد.

منو

امکان ايجاد، حذف و ويرايش منوي سايت در دو سطح مي باشد. فيلدهاي تشکيل دهنده هر منو عنوان آيتم منو، مقصد آدرس منو (از ميان آيتم هاي ثابت و يا ايجاد شده توسط کاربر)، محل قرار گرفتن منو (در ريشه و يا زير مجموعه يکي از منو هاي اصلي) و الويت در ترتيب نمايش مي باشد. امکان ايجاد لينک مستقيم به صفحه معين شده توسط کاربر نيز مي باشد (Shortcut).

لينک هاي مرتبط

موردهاي تماس

امکان تعريف اشخاص مورد تماس و پست الکترونيک هر يک از آنها. کاربر پس از انتخاب شخص مد نظر، امکان ارسال پيام به صورت پست الکترونيک از طريق وب را خواهد داشت.

تبليغات

در اين بخش اطلاعاتي از جمله عنوان تبليغ، آدرس لينک تبليغ، فايل، الويت نمايش، محل نمايش و وضعيت نمايش مربوط به هر بنر وارد مي گردد.

اخبار

در اين بخش يك موتور قوي درج متون جهت نمايش اخبار‏ وجود دارد.

بخش هاي دايناميک

در اين بخش يك موتور قوي درج متون جهت نمايش اخبار، مقالات، مناقصات، استعلامات، رويدادها، اطلاعيه ها و يا هر مطلبي که احتياج به ‏روز رساني دارد، به صورت ‏Description و ‏Brief و ‏Title‏ وجود دارد.

جستجو ساده و پيشرفته

قابليت جستجو در كليه متون وارد شده در سايت را به كليه كاربران مي دهد . در حالت پيشرفته، ‏کاربر بخش و يا بخش هاي مد نظر خود را انتخاب مي کند و در ميان آنها عمل جستجو ‏را انجام مي دهد.‏ از ديگر امکانات اين بخش مي توان به جستجو در بازه زماني خاص، جستجو در بخش هاي متفاوت سايت اشاره کرد.

نقشه سايت

امکان مشاهده ساختار سايت به صورت درختي که به صورت دايناميک توليد مي شود.

عضويت در سايت

کاربر با عضويت در سايت، پست الکترونيکي را در آدرس خود دريافت مي کند که پس از احراز صلاحيت، امکان دسترسي با استفاده از نام کاربر و رمز عبور به سايت را خواهد داشت.تاريخچه ورود و خروج ها در سيستم ذخيره خواهد شد.

مديريت کاربران و مجوزها

مديريت فايل

ايجاد گروه فايل، ليست گروه فايل ها و همچنين ارسال و حذف فايل از امکانات اين بخش است. مديريت فايل ها به صورت متمرکز از اين بخش انجام مي گردد و در ساير قسمت ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

سئوالات متداول

در اين بخش امکان وارد کردن سئوال (متن ساده)، و پاسخ (متن ساده) جهت نمايش در سايت موجود مي باشد. همچنين امکان تعريف گروه سئوال و انتخاب هر سئوال براي يک گروه نيز موجود مي باشد.

فروم

در اين بخش مدير فروم امکان ايجاد فروم هاي متعدد با يک سطح ساختاري بالايي را خواهد داشت. کاربران سيستم امکان مشاهده فروم و پست هاي ارسالي را خواهند داشت. به علاوه اينکه امکان ارسال پست جديد و يا پاسخگويي به پست هاي موجود را خواهند داشت. تمامي پست ها و پاسخ ها در ابتدا توسط مدير فروم تأييد و پس از آن بر روي سايت نمايش داده خواهند شد.

آموزش

در اين قسمت مقاطع، پايه تحصيلي، رشته ها و درس ها با فيلدهاي: کددرس، پيشنياز، تعداد واحد، تعداد واحد نظري، تعداد واحد عملي، ساعات هفتگي و فايلهاي اضافي (PDF,FLV,HTML,…) تعريف مي شوند.همچنين مدارک لازم براي ثبت نام در هر مقطع در اين قسمت تعريف شده و پس از ثبت نام با توجه به مقطع انتخابي، مدارک لازم بايد پر شوند.

دانش آموزان

امکان تعريف دانش آموزان با فيلدهاي: نام کاربري، نام و نام خانوادگي، جنسيت، تاريخ تولد، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره ملي، سريال شناسنامه، محل صدور، شماره پاسپورت، شماره پرونده، کد دانش آموزي، محل امتحان، وضعيت فارغ التحصيلي، ايميل، کشور و شهر محل اقامت، تلفن، موبايل، عکس، تصوير شناسنامه، کارت ملي و کارت پايان خدمت در اين قسمت وجود دارد. امکان تعريف دانش آموز جديد هم توسط مسئول سايت و هم خود دانش آموز وجود دارد.دانش آموزان مي توانند اطلاعات مربوط به ثبت نام و نمرات خود را در سايت ببينند.امکان دريافت خروجي به Excel و جستجو در دانش آموزان وجود دارد.
هر دانش آموز پس از ورود به سايت مي تواند درس هاي اين ترم، پرداخت ها، برنامه کلاس ها، برنامه امتحانات، نمرات و جزوات و کتابهاي درسي خود را مشاهده نمايد.
مدرسه و والدين مي توانند حضور و غياب دانش آموزان، ميزان مطالعه دروس بر اساس لاگ بسته آموزشي و همچنين نتايج آزمون ها را مشاهده نمايند.

وقايع

امکان تعريف يک مناسبت خاص، همراه با عنوان، خلاصه، متن، فايل تصوير و وضعيت در اين قسمت وجود دارد. اين مناسبتها عمومي بوده و در تقويم نمايش داده خواهند شد.همچنين امکان تعريف زمانبندي ثبت نام، امتحانات و زمان تشکيل کلاسها(حضوري و آنلاين) به صورت جداگانه وجود دارد و در تقويم آموزشي نمايش داده مي شوند.

دفاتر نمايندگي

در اين قسمت امکان تعريف نمايندگي جديد با مشخصات کشور، شهر، نوع ارز، عنوان نمايندگي، نام مدير،تصوير مدير، تحصيلات و سوابق مدير، ساعت حضور در دفتر، تصوير و فيلم از نمايندگي، شرايط کشور، آدرس نقشه، آدرس، تلفن و ايميل وجود دارد.
ضريب تبديل ارز به ريال براي واحد هاي پولي مختلف در اين قسمت تعريف مي شود و به نمايندگي هاي مختلف اختصاص مي يابد.

پيامها

امکان ارسال پيام به يک دانش آموز خاص يا گروهي از دانش آموزان در اين قسمت وجود دارد. عنوان و متن نامه توسط کاربر وارد شده و پيام به آدرس Email دانش آموزان، از طريق پيامک و يا پيام سيستمي ارسال مي شود.

برنامه ريزي آموزشي

در اين قسمت مدير سيستم مي تواند برنامه ثبت نام نمايندگي ها، برنامه امتحانات و همچنين برنامه زمانبندي کلاسها را مشخص نمايد.

پرداخت ها

امکان مشاهده و ويرايش پرداخت هاي انجام شده توسط دانش آموزان (نقدي، چک، POS يا از طريق حواله) در اين بخش وجود دارد. همچنين مسئول امور مالي مي تواند پرداخت جديدي را براي يک ثبت نام در سيستم ثبت نمايد و پرينت رسيدهاي مالي را تهيه نمايد. امکان وارد کردن تاريخ پرداخت، تاريخ سررسيد، نوع پرداخت،وضعيت پرداخت، مبلغ، اطلاعات پرداخت، توضيحات در سيستم وجود دارد.
گزارشات